Δημιουργία Εταιρικής Ταυτότητας

Εταιρική Ταυτότητα

Branding & Brand Identity

Το Branding δίνει τη σωστή και ολοκληρωμένη τοποθέτηση που θέλετε να έχετε στην αγορά. Έμείς αναλαμβάνουμε να κρατήσουμε σε υψηλά επίπεδα ποιότητας την επικοινωνία της εικόνας σας με τους ενδιαφερόμενους, δίνοντας έτσι ένα αίσθημα εμπιστοσύνης μεταξύ εσάς και των πελατών σας και διασφαλίζοντας την ολοένα ανάπτυξη του πελατολογίου σας με ξεκάθαρη εικόνα του brand σας.

Brand Name

Ένα όνομα απλό, πρωτότυπο, κατατοπιστικό σε σχέση με το αντικείμενο της επιχείρησης που θα σας κάνει να ξεχωρίσετε στην αγορά

Λογότυπο (Logo)

Μια εικόνα που θα πρέπει να είναι σωστά και στρατηγικά σχεδιασμένη, ώστε να αποτυπώνει τον χαρακτήρα σας και να αποτυπώνεται στη μνήμη του κοινού.

Εταιρική γραμματοσειρά

Αποτελεί μέρος της ομοιομορφίας και μια σωστά επιλεγμένη γραμματοσειρά αυξάνει και αυτή τις πιθανότητες να σας αναγνωρίζει κάποιος εύκολα.

Εταιρικά χρώματα

Τα εταιρικά σας χρώματα, μετά το λογότυπο, θα μπορούσε να είναι το επόμενο «σήμα κατατεθέν σας» . Κάνουμε έρευνα σχετικά με την ψυχολογία των χρωμάτων.